Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΣΕΜ)
isem-institute.blogspot.com
Email: isem.institute@gmail.com
Η Γενική Συνέλευση του ΙΣΕΜ της 21ης Μαρτίου 2014 εξέλεξε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Κ. Αποστολόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Αντιπρόεδρος: Ι Δημάκης, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Συνεταιρισμών Αργολίδας «ΡΕΑ»
Αντιπρόεδρος: Α. Ανεσιάδης, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Συνεταιρισμών Σερρών
Γεν. Γραμματέας: Ολ. Κλήμη – Καμινάρη, Επ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
Ταμίας: Ε. Σινίκης, π. Διευθυντής της Διεύθυνσης Συνεταιρισμών του Υπουργείου Γεωργίας
Μέλος: Γ. Αλεξόπουλος, Δρ Γεωργοοικονομολόγος, ΕΕΔΙΠ Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Μέλος: Α. Μητροπούλου, Δικηγόρος, π. Νομικός Σύμβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ

Στο Εποπτικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν οι:
Σοφοκλής Δοδόπουλος, π. Διευθυντικό Στέλεχος της ΑΤΕ
Αθανασία Κορέντζελου, Δικηγόρος


Προηγούμενοι πρόεδροι:
-       Νικόλαος Κολύμβας, π. Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ
-       Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ομ. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου

-       Γεώργιος Δασκάλου, π. Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιώς