Δραστηριότητες

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΙΣΕΜ)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών ιδρύθηκε το 1991. Είναι επιστημονικό σωματείο, μη κερδοσκοπικό.


Σκοπός και μέσα

Όπως αναφέρεται στο Καταστατικό του, σκοπός του ΙΣΕΜ είναι η υποβοήθηση της συνεταιριστικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, με στήριξη στην επιστημονική διερεύνηση των σχετικών με τη συνεταιριστική δραστηριότητα θεμάτων και προβλημάτων (θεωρητικών κει εφαρμογής).
                Την επίτευξη των σκοπών του το ΙΣΕΜ επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως με:
 • Τη διεύρυνση της γνώσης για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις μεθόδους επίλυσης συνεταιριστικών προβλημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συσχετισμό με τις συνεταιριστικές Αρχές και επιδιώξεις.
 • Τη διεξαγωγή ερευνών θεωρητικής και εφαρμοσμένης μορφής επί θεμάτων που απασχολούν τους συνεταιρισμούς.
 • Την πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου, με τον πιο πρόσφορο κατά περίπτωση τρόπο, τηρώντας εχεμύθεια στις περιπτώσεις που διακυβεύονται συμφέροντα των συνεταιριστικών οργανώσεων.
 • Τη συνεργασία με άλλους φορείς και την υποστήριξη ενεργειών τους, εφόσον ανταποκρίνονται προς τους σκοπούς του ΙΣΕΜ.

Μέλη

Μέλη του ΙΣΕΜ μπορούν να γίνουν:
o    Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε μορφής και βαθμού, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα που από το καταστατικό τους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών.
o    Φυσικά πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του ΙΣΕΜ με την κατάρτιση και την πείρα τους.
Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση με εκπρόσωπό τους.


Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία.


Οικονομικοί πόροι

Τα έσοδα του ΙΣΕΜ αποτελούνται από τις ετήσιες εισφορές των μελών του, από δωρεές και από αμοιβές για τις υπηρεσίες του (έρευνες, μελέτες, εκδόσεις, κλπ). Συμμετοχή σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες δεν επιτρέπεται.
            Η οικονομική διαχείριση του ΙΣΕΜ ελέγχεται από δύο ανεξάρτητους ελεγκτές που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Έκθεση των Ελεγκτών παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΩΝ


      Μερικές από τις πιο σημαντικές  επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι:

1.   Η διοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων για σημαντικά συνεταιριστικά θέματα.

      Στα πλαίσια της δραστηριότητάς του αυτής το Ι.Σ.Ε.Μ. διοργάνωσε, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, 3 Συνέδρια,  αρκετές Ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις με συνεταιριστικά θέματα:

- Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα  (7-8.11.1991) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα «Συνεταιρισμοί και Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά» με έλληνες και ξένους συνέδρους και με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες κοινοτικές χώρες και διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις, ενόψει της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Εισηγητές ήταν οι:
- Bruce Thordarson, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA)
- Henri Nouyrit, π. Γ.Δ. της Γελλινής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών (CFCA) και Πρόεδρος της COGECA
- Herbert Kellner, Γενικός Γραμματέας της COGECA
- Ανδρέας Κόρακας, Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Commission
- Guido Ravoet, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Συνεταιριστικών Τραπεζών των Ε.Κ.
- Albrecht Shoene, Γενικός Γραμματέας της EURO-COOP
- Νικόλαος Κολύμβας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ)
- Αριστείδης Κλήμης, συγγραφέας, π. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οικονομικών Μελετών της Α.Τ.Ε.
- Παναγιώτης Κολύρης, Διευθυντής του Γραφείου Βρυξελλών της ΠΑΣΕΓΕΣ
- Κωνσταντίνος Σιφνιώτης, Αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου
- Χρίστος Καμενίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης
- Ιωσήφ Αλεξανδρόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού KONSUM Αθήνας.
Οι εισηγήσεις δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 25/26 του περιοδικού «Συνεταιριστική Πορεία», Ιαν.-Ιούν. 1992.

.- Πανελλήνιο Συνέδριο στην Αθήνα (13-14.4.1995) στο  κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Σύγχρονη Θεώρηση του Συνεταιριστικού Θεσμού στην Ελλάδα» ενόψει της συμπλήρωσης 80 χρόνων θεσμοθετημένου συνεργατισμού στη χώρα μας, με συνδιοργανωτές έξι Πανεπιστήμια και δέκα πανελληνίου χαρακτήρα κορυφαίες συνεταιριστικές οργανώσεις που εκπροσωπούσαν όλες σχεδόν τις κατηγορίες των συνεταιρισμών. Εισηγητές ήταν οι:
- Ν. Κολύμβας, Πρόεδρος του Ι.Σ.Ε.Μ.
- Χρ. Παπουτσής, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος και για θέματα Κοινωνικής Οικονομίας
- Α. Κόρακας, Διευθυντής στη Γενικής Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Α.Ν. Κλήμης, Συγγραφέας, π. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οικονομικών Μελετών της Α.Τ.Ε.
- Π. Κολύρης, Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ
- Δ. Κασσαβέτης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης
- Δ. Μαυρόγιαννης, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης, π. Δ/ντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
- Β. Λαμπροπούλου – Δημητριάδου, Δικηγόρος, μέλος του ΙΣΕΜ και της Εταιρείας Φίλων του Συνεργατισμού
- Στ. Κιντής, Επ. Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών
- Ε. Σινίκης, Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας
- Γ. Δασκάλου, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιώς
- Δ. Κασσαβέτης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης
- Ι. Βαβούρας και Κ. Σιφνιώτης, Αν. Καθηγητές Παντείου Πανεπιστημίου
- Κ. Στεριώτης, Αρχισυντάκτης της «Ναυτεμπορικής»
- Α. Μπέλλας, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών
- Χρ. Καμενίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Κ. Ουσταπασίσης, Αν. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
- Γ. Στρατηροπούλου – Φάσσου, Μέλος Ε.Δ.Π. Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών,
- Κ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Οι εισηγήσεις δημοσιεύθηκαν σε ειδικό τόμο του ΙΣΕΜ και στο περιοδικό «Συνεταιριστική Πορεία» τεύχη 27-30.

-Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 ετών λειτουργίας συνεταιρισμών σύγχρονης μορφής στην Ελλάδα, με τον συντονισμό του ΙΣΕΜ και την υποστήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, του Παντείου Πανεπιστημίου, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού, της Επιστημονικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), του Ινστιτούτου Αγροτικών Ερευνών (ΙΑΓΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών (ΠΟΣΗΕ).
Στην εκδήλωση μίλησαν ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Δρυς με θέμα «Η γνώση και η ένωση είναι επιτυχία», ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με θέμα «Οι δεσμοί του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με τους Συνεταιρισμούς», και ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τ. Καραμίχας με θέμα «100 χρόνια γόνιμης παρουσίας των Συνεταιρισμών». Γραπτό μήνυμα απέστειλαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου κ. Σ. Δρουσιώτης. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Γ. Καραμπατζός, ο Αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Α. Μωυσίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος κ. Ν. Μυρτάκης και ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού κ. Γ. Φραγκιαδουλάκης.
Ο πρώην Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου κ. Δ. Μαυρόγιαννης παρουσίασε το βιβλίο του Α. Κλήμη «Τα 100 χρόνια των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα» που ετοιμάσθηκε ειδικά για την εκατονταετία των συνεταιρισμών και προσφέρθηκε από τον κ. Κλήμη στους παρευρεθέντες στην εκδήλωση
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και η ΠΑΣΕΓΕΣ απένειμαν τιμητικές διακρίσεις στον Αριστείδη Κλήμη και στον Νικόλαο Κολύμβα για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στους συνεταιρισμούς με το έργο τους και το παράδειγμά τους. Τους τιμηθέντες παρουσίασε ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ. Παπαγεωργίου.

- Ημερίδα στην Αθήνα (20.10.2003) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με θέμα «Συνεταιριστική ιδέα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Εισηγητές ήταν οι:
- Α. Ιωακειμίδης, δικηγόρος, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης «Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Ι. Δημάκης, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΡΕΑ
- Δ. Πεταλωτής, Πρόεδρος Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) και της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής
- Ν. Μυρτάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)
- Ι. Τσοφόρος, Γενικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
- Θ Αντωνόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)
- Α. Γαλανόπουλος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)
- Γ. Ζούτσος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών (ΠΟΣΗΕ)
- Ε. Δεληπέτρου, Αντιπρόεδρος Ένωσης Αγροτουριστικών – Αγροβιοτεχνικών Συνεταιρισμών
- Γ. Ντούτσιας, Γενικός Διευθυντής «Ελαιουργικής» και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Φίλων του Συνεργατισμού
- Στρογγυλό τραπέζι με συντονιστή τον Καθηγητή Δ. Μαυρόγιαννη.


- Ημερίδα στις Σέρρες (22.10.2005) από κοινού με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Σερρών, με θέμα «Νέα Πορεία για ένα βιώσιμο αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα της χώρας», με εισηγητές τον Πρόεδρο του ΙΣΕΜ Καθηγητή Κ. Αποστολόπουλο με θέμα «Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών: Νέα  πορεία για την αποκατάσταση του αγροτο-συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα», τον Γ. Διευθυντή της ΕΑΣ Σερρών κ. Α. Ανεσιάδη με θέμα «Η βιωσιμότητα των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών: Η περίπτωση της ΕΑΣ Ν. Σερρών» και τον Γ. Διευθυντή της ΕΑΣ Ν. Αργολίδας κ. Γ. Δημάκη με θέμα «Απόπειρα εισαγωγής επιχειρηματικής στρατηγικής στο συνεταιριστικό κίνημα: Η περίπτωση της ΕΑΣ Ν. Αργολίδας ΡΕΑ.». Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο Σερραίος Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χρ. Καμενίδης που ασχολήθηκε ενεργά με τον συνεργατισμό. Τον κ. Καμενίδη παρουσίασε η Γεν. Γραμματέας του ΙΣΕΜ κα Ο. Κλήμη – Καμινάρη.

- Ημερίδα στην Αθήνα (2.11.2005) στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με θέμα «Γυναικεία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα του Ελληνικού Αγροτικού Χώρου» με εισηγήτριες την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κα Ισαβέλλα Γιδαράκου με θέμα «Γυναικεία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα: Θεωρία και Πρακτική» και την Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Αφροδίτη Κλαυδιανού-Παπαδάκη με θέμα «Γυναικεία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα: Παραδείγματα καλών πρακτικών».

- Ημερίδα στην Αθήνα (7.12.2005)  στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με θέμα «Η πορεία των φαρμακευτικών Συνεταιρισμών και η εξέλιξή τους» με εισηγητές τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος κ. Α. Γαλανόπουλο με θέμα «Οικονομικά αποτελέσματα των Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών» και τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Σ. Μπελώνη με θέμα «Ιστορική εξέλιξη των φαρμακευτικών συνεταιρισμών».

- Ημερίδα στην Αθήνα (15.2.2006) στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με θέμα «Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιρειών στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη» με εισηγητές τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καρδίτσας κ. Βασίλη Μπέλη με θέμα: «Η συμβολή των Αναπτυξιακών Εταιρειών στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Το παράδειγμα της Λίμνης Πλαστήρα και του Μουζακίου» και τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Κοζάνης κ. Γεώργιο Αμανατίδη με θέμα «Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιρειών στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη: Το παράδειγμα της ΑΝΚΟ».

- Ημερίδα στην Αθήνα (29.3.2006) στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με θέμα «Συνεταιριστικές Τράπεζες και Τοπική Ανάπτυξη» με εισηγητές τον Πρόεδρο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας κ. Ν. Μυρτάκη με θέμα «Συνεταιριστική Πίστη –Διαφορές -Πλεονεκτήματα» και τον Πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών κ. Ιωάννη Χατζηηλιάδη με θέμα «Η Συνεταιριστική Τράπεζα και η συνεισφορά της στην Τοπική Ανάπτυξη».

- Ημερίδα στο Ναύπλιο (18.3.2007), από κοινού με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας «ΡΕΑ», με συνεταιριστικά θέματα και εισηγητές τον Πρόεδρο του ΙΣΕΜ, Καθηγητή κ.  Κων/νο Αποστολόπουλο με θέμα «Το αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης», τον Γ. Διευθυντή της ΕΑΣ Αργολίδας κ. Δημάκη με θέμα «Ιστορική αναδρομή των 70 χρόνων της ΕΑΣ Αργολίδας», τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτο Καραμίχα με θέμα «Η οικονομική αυτοδυναμία των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Προϋπόθεση επιβίωσης στις συνθήκες ανταγωνισμού και παγκοσμιοποίησης», τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας κ. Κων/νο Σκιαδά με θέμα «Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ευκαιρίες και προκλήσεις» και άλλους.

- Ημερίδα στην Καβάλα (15.6.2007) από κοινού με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, που γιόρταζε τα 80 χρόνια λειτουργίας της, με συνεταιριστικά θέματα και εισηγητές τον Πρόεδρο του ΙΣΕΜ Καθηγητή κ. Κων/νο Αποστολόπουλο με θέμα «Το αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα στην σημερινή εποχή» και τον Αντιπρόεδρο του ΙΣΕΜ κ. Γ. Δημάκη, Γεν. Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, με θέμα «Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας».

- Ημερίδα στην Καρδίτσα (17.12.2011) από κοινού με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ) με συνεταιριστικά θέματα και εισηγητές τον Πρόεδρο του ΙΣΕΜ Καθηγητή κ. Κων/νο Αποστολόπουλο με θέμα «Καινοτόμες καλλιέργειες και συμβολή αυτών στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην ελληνική περιφέρεια» και την Γεν. Γραμματέα του ΙΣΕΜ κα Καμινάρη με θέμα «Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς: Δομή-Λειτουργία-Πλεονεκτήματα και Προοπτικές».

2.    Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στην εκπόνηση μελετών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

     Στα πλαίσια αυτά το ΙΣΕΜ συμμετείχε  στην εκπόνηση 2 μελετών που έγιναν με την ευθύνη του CIRIEC  (Διεθνές Κέντρο για την Έρευνα και την Πληροφόρηση στη Δημόσια, Κοινωνική και Συνεταιριστική Οικονομία του Πανεπιστημίου της Λιέγης), κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Η συνεργασία με τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τους συνεταιρισμούς της χώρας.

4. Η συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ και με την Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ολλανδικών συνεταιριστικών οργανώσεων (Υπεύθυνος Κ. Παπαγεωργίου).

5. Η συνεργασία με Συνεταιριστικές Ενώσεις και Πανεπιστήμια, και συγκεκριμένα το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, για την ανάπτυξη μελετών συνεταιριστικού περιεχομένου.

6. Η εκπόνηση μελετών συνεταιριστικού περιεχομένου  για λογαριασμό κρατικών φορέων.
    
- Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Γεωργίας ανέθεσε στο Ι.Σ.Ε.Μ. και ειδικότερα στον τότε Πρόεδρό του, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Κ. Παπαγεωργίου, την προετοιμασία εισήγησης προς το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα «Απασχόληση και αγροτικός χώρος», η οποία  και αποτέλεσε επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Υπουργών.

- Από το Ι.Σ.Ε.Μ εκπονήθηκε μελέτη με θέμα «Ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και βελτίωση της επιχειρηματικής τους θέσης» με ανάθεση από το Υπουργείο Γεωργίας. Στη μελέτη μετείχαν οι:
- Κ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Κ. Ηλιόπουλος, Δρ Γεωργοοικονομολόγος, εξειδικευμένος σε θέματα Συνεταιριστικής Οικονομίας
- Π. Καπώνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, και
- Κ. Αναστασόπουλος, Οικονομολόγος, Ειδικός Φοροτεχνικός, στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ

7. Η συνεργασία σε όλες τις φάσεις κατάρτισης του νόμου 2810/2000 και της εισηγητικής έκθεσης για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Εκ μέρους του ΙΣΕΜ μετείχαν η Α. Μητροπούλου, νομική Σύμβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ και ο Κ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

8. Η συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας μελών του ΙΣΕΜ, για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ….» και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του νόμου. Εκ μέρους του ΙΣΕΜ μετείχαν οι Ο. Κλήμη Καμινάρη, Επ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου και Α. Μητροπούλου, Νομική Σύμβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ.

9. Η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση της συνεταιριστικής νομοθεσίας άλλων χωρών. Εκ μέρους του ΙΣΕΜ μετείχε ο Καθηγητής Δ. Μαυρόγιαννης.

10. Προσπάθειες ίδρυσης ενιαίου διασυνεταιριστικού φορέα για την διασυνεταιριστική συνεργασία, με μέλη την ΠΑΣΕΓΕΣ, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας (ΕΣΤΕ), το ΙΣΕΜ, τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών (ΠΟΣΗΕ), την ΠΟΣΕΥΔ την ΠΟΒΙΣΥΞ κλπ. Οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν.

11. Η διοργάνωση εκδηλώσεων για παρουσιάσεις βιβλίων συνεταιριστικού περιεχομένου και για να τιμηθούν  πρόσωπα που προσέφεραν στον συνεργατισμό.

-     Στα πλαίσια αυτά, για την πολύτιμη προσφορά τους στο συνεταιριστικό κίνημα της χώρας μας, τιμήθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ι.Σ.Ε.Μ. από κοινού με το Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών, ο Αριστείδης Ν. Κλήμης και ο Νικόλαος Κολύμβας, προσωπικότητες των Συνεταιρισμών. Απευθύνθηκαν προσφωνήσεις από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σ. Κυρίτση, τον Πρόεδρο του ΙΣΕΜ κ. Κ. Παπαγεωργίου και τον Πρόεδρο του ΙΑΓΕ κ. Δ. Προβατά. Τους τιμώμενους παρουσίασαν οι Καθηγητές Κ. Σιφνιώτης και Δ. Μαυρόγιαννης.

 -   Τιμητική εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ι.Σ.Ε.Μ.  στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ   για τον κ. Κωνσταντίνο Αρχοντάκη, εκ των βασικών εμπνευστών των Ναυτιλιακών Εταιρειών Λαϊκής Βάσης. Τον τιμώμενο παρουσίασε ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ. Παπαγεωργίου.

 -  Επίσης, παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του ΤΕΙ Πειραιώς και προέδρου του ΙΣΕΜ Γ.Χρ. Δασκάλου με τίτλο «Από την διαρκή ανάπτυξη στην χρεωκοπίαν της ΚΥΔΕΠ και στην κάμψη της ελληνικής γεωργίας». Την παρουσίαση έκαναν οι:
- Γ. Κοκολάκης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Γ. Καφετζάκης, π. Διευθυντής Συνεταιρισμών ΑΤΕ, και
- Α. Ανεσιάδης, Γενικός Διευθυντής Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Σερρών.

12. Η έκδοση χρήσιμων συνεταιριστικών κειμένων και η καθιέρωση ετήσιας έκδοσης με τίτλο «Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί».

     . Στα πλαίσια της δραστηριότητάς του αυτής το Ι.Σ.Ε.Μ. έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 7 χρήσιμα συνεταιριστικά βιβλία, καθώς και τα Πρακτικά των 3 Συνεδρίων του και έχει ξεκινήσει από το 2001 την έκδοση επιστημονικής σειράς με τον τίτλο «Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί», την διάθεση της οποίας ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος Αθ. Σταμούλη, στην οποία σειρά περιέχονται επίκαιρα ενημερωτικά, κανονιστικά και ερευνητικά συνεταιριστικά κείμενα. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Σταμούλη 4 συλλογικοί τόμοι και από την Ελληνοεκδοτική 1 συλλογικός τόμος. (Επιμέλεια τόμων: Κ. Παπαγεωργίου).

13. Η ανάρτηση ανά τρίμηνο (από τον Σεπτέμβριο 2014) στο διαδίκτυο ηλεκτρονικού περιοδικού με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία» (isem-journal.blogspot.gr) ως όργανο επικοινωνίας επιστημόνων και στελεχών της εφαρμογής του συνεταιριστικού θεσμού στην πράξη καθώς και ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού πάνω σε συνεταιριστικά θέματα. Η Επιστημονική Επιτροπή του ηλεκτρονικού περιοδικού αποτελείται από μέλη του ΔΣ του ΙΣΕΜ και μέλη του ΙΣΕΜ. Ήδη έχουν αναρτηθεί 3 ηλεκτρονικά τεύχη και η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα είναι υψηλή. Συντονιστής έκδοσης είναι ο Καθηγητής Κ. Παπαγεωργίου.

14. Συμμετοχή μελών του Δ.Σ. και μελών του Ι.Σ.Ε.Μ.  σε Συνέδρια, Ημερίδες, Ομάδες Εργασίας κλπ. για συνεταιριστικά θέματα (ενδεικτικές αναφορές).

-Ομιλία του τότε Προέδρου  του Ι.Σ.Ε.Μ. Καθηγητή κ. Γ. Δασκάλου, στην Ημερίδα  που διοργάνωσε στη Μυτιλήνη (29.11.2003)  η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου, με θέμα «Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα. Παρελθόν – Παρόν και Μέλλον», στην οποία μάλιστα τιμώμενο πρόσωπο για την πολυετή προσφορά του στο συνεργατισμό ήταν το μέλος του ΙΣΕΜ κ. Αριστείδης Ν. Κλήμης.

 -Ομιλία του τότε Προέδρου του Ι.Σ.Ε.Μ. Καθηγητή κ. Δασκάλου, στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ηλεκτρολόγων-Εγκαταστατών (16.10.2004) με θέμα «Ο ρόλος των συνεταιρισμών στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία».

 -Συμμετοχή του Ταμία του Ι.Σ.Ε.Μ.  κ. Μ. Φεφέ σε Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες (Νοέμβριος 2004) για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία.

-Συμμετοχή του τότε Προέδρου του Ι.Σ.Ε.Μ. Καθηγητή   κ. Γ. Δασκάλου σε ημερίδα των γαλλικών συνεταιρισμών στο Παρίσι (23.11.2004) με θέμα «Τα ίδια κεφάλαια των συνεταιρισμών – Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στους Συνεταιρισμούς».

-Συμμετοχή του Δρ. Γιώργου Αλεξόπουλου,  μέλους του Δ.Σ. του ΙΣΕΜ, στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης στο Παρίσι  (19 έως 22-10-2006 με τίτλο “22nd International Co-operative Research Conference – The Co-operative Response to Civil Society’s Expectations ” Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εργασία με τίτλο «Co-operative Banks and Rural Development: Turning problems into opportunities in a changing rural development context».

-Συμμετοχή του Προέδρου του ΙΣΕΜ Καθηγητή κ. Κων/νου Αποστολόπουλου και των Αντιπροέδρων κ. Ι. Δημάκη και Α. Ανεσιάδη στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Καρδίτσας ( 8-10.2.2008) που διοργάνωσαν στην Καρδίτσα φορείς του νομού (ΑΝΚΑ, ΕΑΣ Καρδίτσας κ.ά.) με έρευνα που διενήργησαν και με ομιλία τους με θέμα «Η ανασυγκρότηση του αγροτοσυνεταιριστικού κινήματος Καρδίτσας».

-Συμμετοχή εκ μέρους του ΙΣΕΜ του Καθηγητή κ. Κων/νου Παπαγεωργίου, της Γ. Γραμματέας κας Ολ. Καμινάρη και της Νομικής Συμβούλου της ΠΑΣΕΓΕΣ κας Α. Μητροπούλου σε Ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λιβαδειάς στη Λιβαδειά (25.11.2012) με θέματα «Η αναγκαιότητα των Συνεταιρισμών σήμερα» «Η ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου σε περιόδους κρίσης» και «Η νομοθεσία των Αγροτικών Συνεταιρισμών» αντίστοιχα.


Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ    του    Ι.Σ.Ε.Μ.

1.    Συνεταιρισμοί και Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά (Πρακτικά Συνεδρίου), Ι.Σ.Ε.Μ., 1992, σελ. 192. (Επιμ. Κ. Παπαγεωργίου). (Οι εισηγητές έχουν αναφερθεί προηγουμένως)

2.    A.F. Laidlaw,  Οι Συνεταιρισμοί το έτος 2000,  Ι.Σ.Ε.Μ.,1994, σελ. 108.(Απόδοση στην Ελληνική: Π. Κολύρης – Κ. Παπαγεωργίου).

3.    Σύγχρονη Θεώρηση του Συνεταιριστικού Θεσμού στην Ελλάδα (Εισηγήσεις Συνεδρίου),  Ι.Σ.Ε.Μ., 1995, σελ. 208 (επιμ. Κ. Παπαγεωργίου). (Οι εισηγητές έχουν αναφερθεί προηγουμένως)

4.    Π. Σπαθής, Αγροτική Πίστη και Συνεταιρισμοί, Ι.Σ.Ε.Μ., 1995, σελ. 32.

5.    Ian MacPherson,  Συνεταιριστικές Αρχές για τον 21ο Αιώνα, Ι.Σ.Ε.Μ., 1997,σελ. 74. (μετάφραση Κ. Παπαγεωργίου, Εισαγωγή Δ. Μαυρόγιαννη)

6.    Προσωπικότητες των Συνεταιρισμών: Αριστείδης Ν. Κλήμης και Νικόλαος Κολύμβας,  Ι.Σ.Ε.Μ., 1998, σελ. 50.
Περιεχόμενα
- Προσφώνηση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπ. Κυρίτση
- Προσφώνηση του Προέδρου του ΙΣΕΜ, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Λ. Παπαγεωργίου
- Προσφώνηση του Προέδρου του Ινστιτούτου Αγροτικών Μελετών (ΙΑΓΕ) κ. Δ. Προβατά
- Έπαινος στον Αριστείδη Ν. Κλήμη από τον Καθηγητή, τ. Αντιπρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και Α’ Αντιπρόεδρο του ΙΣΕΜ Κωνσταντίνο Σιφνιώτη.
- Έπαινος στο Νικόλα Κολύμβα, από τον Διονύση Μαυρόγιαννη, Καθηγητή Κοινωνιολοιγίας, π. Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Γενικό Γραμματέα του ΙΣΕΜ και Α’ Αντιπρόεδρο του ΙΑΓΕ.
- Αντιφώνηση του Αριστείδη Κλήμη
- Αντιφώνηση του Νικόλα Κολύμβα.

7.    Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί,   2001, Ι.Σ.Ε.Μ.,  Εκδόσεις  Αθ. Σταμούλης,  Αθήνα 2002, σελ.  262.
Περιεχόμενα:
- Πρόλογος από τον Επίτιμο Πρόεδρο του ΙΣΕΜ κ. Ν. Κολύμβα
- Οι συνεταιρισμοί και η Συμβολή τους στην Κοινωνική Ανάπτυξη - Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
- Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ: Οι Συνεταιρισμοί στην Κοινωνική Ανάπτυξη
- Radermacher, E.J., Παγκοσμιοποίηση, Αειφορία, Ανάπτυξη και Ειρήνη: Ο Ρόλος του Εθνικού και Διεθνούς Συνεργατισμού.
- Παπαγεωργίου Κ., Συνεταιρισμοί και παγκοσμιοποίηση.
- Κλήμη-Καμινάρη Ο., Παπαγεωργίου Κ., Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα.
- Δασκάλου Γ., Κοινωνική Οικονομία και Συνεταιριστική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
- Μαυρόγιαννης Δ., Αμπελάκια: Η Κοινοτική Πολιτεία της Κοκκινάδικης Τέχνης – Παραγωγικοί και Οικονομικοί Μηχανισμοί του Πρώιμου Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Λαϊκού Καπιταλισμού.
- Παπαγεωργίου Κ. Η συνεταιριστική Νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Πατρώνης Β., Νέα Εποχή για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
- Ηλιόπουλος Κ., Προετοιμάζοντας τους Ελληνικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για τον 21ο Αιώνα: Μία Νέο-θεσμική Προσέγγιση.
- Αποστολόπουλος Κ., Αστικοί Συνεταιρισμοί: Η περίπτωση των Οικοδομικών Συνεταιρισμών του Νομού Αττικής και των Γειτονικών Νομών Κορινθίας, Ευβοίας και Βοιωτίας.
- Βόσκογλου Μ., Φαινόμενα Ουρών Αναμονής σε Συνεταιρισμούς.
- Μήνυμα για την Παγκόσμια Συνεταιριστική Ημέρα 2001.
- Βιβλιοπαρουσίαση.

8.  Ελληνικοί Συνεταιρισμοί–100 Χρόνια, Ειδική κοινή επετειακή έκδοση Ι.Σ.Ε.Μ. με το Υπουργείο Γεωργίας, 2002, σελ. 56
Περιεχόμενα:
- Μια ημέρα αφιερωμένη στα 100 χρόνια των ελληνικών συνεταιρισμών.
- Γ. Δρυς, Υπουργός Γεωργίας: Η γνώση και η ένωση είναι επιτυχία.
- Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος: Ζώντας κοντά στη φύση, οι αγρότες μας είναι εγγύτερα στο Θεό.
- Γ. Καραμπατζός, Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: Χρέος όλων μας να ενισχύουμε συνεχώς τον συνεργατισμό.
- Α Μωυσίδης, Αντιπρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου: Επίκαιρη και αδήριτη η αναζήτηση λύσεων μέσα από συλλογικές μορφές οργάνωσης.
- Ν. Μυρτάκης, Πρόεδρος Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος: Να ενεργοποιηθούν οι δυνάμεις ενιαίας εκπροσώπησης των συνεταιρισμών
- Γ. Φραγκιαδουλάκης, Γ. Γραμματέας της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού: Να απαλλαγούν οι συνεταιρισμοί από εξωτερικές επιδράσεις
- Σ. Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου: Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με τον συνεργατισμό της Ελλάδος.
- Α. Καραμάνος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Οι δεσμοί του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τους Συνεταιρισμούς.
- Τ. Καραμίχας, Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ: 100 χρόνια γόνιμης παρουσίας των συνεταιρισμών.
- Δ. Μαυρόγιαννης, τ. Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: Το έργο του Αριστείδη Κλήμη «Τα 100 χρόνια των αυνεταιρισμών στην Ελλάδα».
- Κ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Αριστείδης Κλήμης – Νικόλαος Κολύμβας: Πρότυπα προς μίμηση.
- Α. Κλήμης: Η δράση ισχυρών πραγματικών συνεταιρισμών αποτελεί αντίδοτο στην παγκοσμιοποίηση.
- Ν. Κολύμβας: Ο συνεργατισμός περιέχει τη σωστή σύνθεση ουτοπίας και πραγματικότητας.
- Το φυτώριο νέων συνεταιριστών – Χορωδία του σχολικού συνεταιρισμού του Γ’ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου.


9 Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί, 2002-2003, Ι.Σ.Ε.Μ., Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2003,  σελ.  240.
Περιεχόμενα
- Πρόλογος του Ν. Κολύμβα, Επίτιμου Προέδρου του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών.
- Prodi, R.: Η συνεταιριστική υπεραξία. (Απόδοση στην Ελληνική Κ. Παπαγεωργίου)
- Liikanen, E.: Η συνεισφορά των συνεταιρισμών στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. (Απόδοση στην Ελληνική Κ. Ηλιόπουλος)
- Κανονισμός του Συμβουλίου περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας.
- Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για την προαγωγή των συνεταιρισμών: (α) Εισαγωγή του Δ. Μαυρόγιαννη (γ.γ. του ΙΣΕΜ) για τους σκοπούς, το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής της Σύστασης (β) το κείμενο της Σύστασης.
- Rifkin, J.: Επανεξέταση του μέλλοντος της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο ρόλος του τρίτου τομέα. (Απόδοση στην Ελληνική Μ. Φεφές)
- Πατρώνης, Β. και Παπαγεωργίου Α.: Η ιστορική εξέλιξη των αγροτικών συνεταιρισμών της Ελλάδας κατά τον 20ό αιώνα.
- Δασκάλου Γ.: Από τη διαρκή ανάπτυξη της ΚΥΔΕΠ στη διάλυσή της.
- Αποστολόπουλος, Κ. και Νταντάμη, Π.: Αγροτουριστικοί και αγροβιοτεχνικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: Χαρακτηριστικά και ρόλος τους – Εξέλιξη και προοπτικές.
- Ηλιόπουλος, Κ.: Καταστατικό και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών: Διάκριση, σύνταξη και κατάρτιση
- Κίνητρα συγχώνευσης και ανάπτυξης αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων: Π.Δ. της 20.4.2003 (ΦΕΚ 96 Α’).
- Οι συνεταιρισμοί κάνουν την ανάπτυξη πράξη, μήνυμα από τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση για την Παγκόσμια Συνεταιριστική Ημέρα 2003
- Οι συνεταιρισμοί προσφέρουν ζωτικές υπηρεσίες υγείας, κατοικίας και τραπεζών, μήνυμα του Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Συνεταιριστική Ημέρα 2003.

10.  Συνεταιριστική Ιδέα και Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Ε.Ε. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ι.Σ.Ε.Μ., Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης, Αθήνα 2004, σελ. 172. 206 (Επιμ. Κ. Παπαγεωργίου)

11.  Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί, 2004-2005, Ι.Σ.Ε.Μ., Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2006,  σελ.  280.
Περιεχόμενα:
 • Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ευρώπη: Αξίες και Πρακτικές για την Προώθηση της Ανάπτυξης (Μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών) Απόδοση στην Ελληνική Δ. Χαραλαμπάκης.
 • Γ.Χ. Δασκάλου: Η Συνεταιριστικοποίηση της Caises dEpargne Γαλλίας. Η ιδιόμορφη Εξέλιξη του Ελληνικού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 • Γ.Χ. Δασκάλου: Η γεωργική Πίστη στη Γαλλία και το Δίκτυο της Credit Agricole. Η Συνεταιριστικοποίηση του Κεντρικού Ταμείου.
 • Γ.Χ. Δασκάλου: Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη τα Θεμέλια της Συνεταιριστικής Τράπεζας.
 • Δ. Σδράλη – Κ.Δ. Αποστολόπουλος: Η Συμβολή του Αγροτικού Συνεργατισμού στην Τοπική Ανάπτυξη – Η Περίπτωση του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
 • Β. Μπιρλιράκης: Το Κάλεσμα του Μοντραγκόν – Μια Πρόσκληση να Μοιραστούμε την Εμπειρία 50 Χρόνων.
 • Ο. Κλήμη – Καμινάρη: Ιστορική Διαδρομή των Σχέσεων Κράτους και Αγροτικών Συνεταιρισμών μέσω της Νομοθεσίας, της Εποπτείας και της Αγροτικής Πίστης
 • Κ. Ηλιόιπουλος: Το «Πρόβλημα Εποπτείας» των Αγροτικών Συνεταιρισμών και οι Επιπτώσεις του.
 • Ε. Σινίκης: Πρακτικές και Νομοθετικές Προσεγγίσεις πάνω στην Εποπτεία και τον Έλεγχο των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιρειών από την Πολιτεία.
 • Ε. Σινίκης: Διεπαγγελματικές Οργανώσεις – Ένας Νέος Θεσμός για τη Χώρα μας.
 • Ε. Σινίκης: Ομάδες Παραγωγών.
 • Μ.Β. Φεφές: Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας – Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία.
 • Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση: Συνεταιρισμοί και Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση – Δημιουργία Ευκαιριών για Όλους.
 • Ηνωμένα Έθνη: Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών, 2004.
 • Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO): Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών, 2004.
 • Τιμητική Εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Αρχοντάκη. Τον Τιμώμενο Παρουσίασε ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Παπαγεωργίου.
 • Εκδήλωση Παρουσίασης του Βιβλίου του Γ.Χ. Δασκάλου «Από τη Διαρκή Ανάπτυξη στη Χρεοκοπία της ΚΥΔΕΠ και στην Κάμψη της Ελληνικής Γεωργίας: Παρουσίαση από τους Ν. Κοκολάκη, Γ. Καφετζάκη και Α. Ανεσιάδη.
 • Α.Ν. Κλήμης: Παρουσίαση του βιβλίου «Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία – Θεωρία και Εφαρμογή» του Κ.Λ. Παπαγεωργίου

12.  Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί, 2006-2007, Ι.Σ.Ε.Μ., Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2007,  σελ. 206.
Περιεχόμενα:
- Δημάκης Γιάννης: Απόπειρα Εισαγωγής Επιχειρηματικής Στρατηγικής στο Συνεταιριστικό Κίνημα: Η Περίπτωση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας.
- Αποστολόπουλος Κώστας: Το Αγροτοσυνεταιριστικό Κίνημα σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης.
- Μπένος Θεόδωρος, Καλογεράς Νίκος, Verhees J.H.M. Frans: Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών των Συνεταιρισμών στον Προσανατολισμό στην Αγορά. Εμπορικά Σήματα και Απόδοσή τους: Η περίπτωση των Ελληνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών.
- Μυρτάκης Νικόλαος: Συνεταιριστική Πίστη: Διαφορές, Πλεονεκτήματα.
- Χατζηηλιάδης Ιωάννης: Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και η Συνεισφορά τους στην Τοπική Ανάπτυξη.
- Μαυρόγιαννης Διονύσης και Δρουσιώτης Σάββας: Τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα της Κύπρου.
- Κουνατιάδης Δημήτριος: Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ): 60 Χρόνια Επιτυχημένης Δράσης.
- Κολύμβας Νικόλαος: ΣΕΚΕ: Σωστή Σύνθεση Ιδεολογίας και Πράξης.
- Ανεσιάδης Αντώνης: Η Βιωσιμότητα των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών: Η Περίπτωση της Ε.Α.Σ. Ν. Σερρών.
- Δημάκης Ιωάννης: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρολίδος «ΡΕΑ»: Επέτειος 70 Χρόνων.
- Γιδαράκου Ισαβέλλα: Γυναικεία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα: Θεωρία και Πρακτική.
- Παπαδάκη – Κλαυδιανού Αφροδίτη: Γυναικεία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα: Παραδείγματα Καλών Πρακτικών.
- Φεφές Μιχαήλ: Κοινωνική Οικονομία.
- Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Από τη Βενιζελική στη Σύγχρονη Περίοδο.

13. Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί 2008-2009, Ι.Σ.Ε.Μ., Ελληνοεκδοτική, Αθήνα 2010, σελ. 152.
Περιεχόμενα:
 • Εκείνοι που φεύγουν: Νικόλαος Κολύμβας – Γεώργιος Χρ. Δασκάλου
 • Κ Αποστολόπουλος: Εκδήλωση προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου. Παρουσίαση της Βιογραφίας και του Έργου του, Αντιφώνηση του Τιμώμενου.
 • Κ.Λ. Παπαγεωργίου και Ο. Κλήμη – Καμινάρη: Οι έννοιες πλεονάσματα, κέρδη και καθαρό εισόδημα στους συνεταιρισμούς.
 • Π. Καραμέτου: Το Κοινωνικό Κεφάλαιο ως σημαντικός προσδιοριστικός Παράγοντας της Επιτυχημένης Λειτουργίας των Γυναικείων Αγροτουριστικών και Αγροβιοτεχνικών-Αγροοικοτεχνικών Συνεταιρισμών.
 • Κ.Λ. Παπαγεωργίου και Γ.Κ. Αλεξόπουλος: Συνεταιριστικές Τράπεζες και Συνεταιριστικές Αρχές.
 • Α. Κοντογεώργος και Α. Σέμος: Δυνατότητες Δημιουργίας ενός Συνεταιριστικού Προτύπου Ποιότητας.
 • Α. Ανεσιάδης: Η Ανασυγκρότηση του Συνεταιριστικού Κινήματος στο Νομό Καρδίτσας.
 • Δ. Μαυρόγιαννης: Τα πλαίσια Νομοθετικής Πολιτικής και Ταυτότητας των Συνεταιρισμών στη Δεκαετία του 2000 – Ο Ρόλος της I.C.A. και του I.L.O.

14. Κ. Παπαγεωργίου και Ολ. Κλήμη-Καμινάρη, Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, τόμος 7ος και τόμος 8ος, ΙΣΕΜ, εκδόσεις Αμφιλύκη, Αθήνα 2014, σελ. 390 και 696 αντίστοιχα.